Cysylltu  Ni

Gallwch gysylltu â ni mewn amryw o ffyrdd – pa bynnag ffordd y dymunwch


Swyddfeydd

Sylwch os gwelwch yn dda fod oriau agor y swyddfa isod. Ond, mae croeso i chi gysylltu â ni ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos drwy e-bost, neges destun neu drwy’r ffurflen gyswllt uchod ac fe fyddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn ar y diwrnod gwaith nesaf.

Nid yw ein horiau gwaith yn gyfyngedig i oriau agor y swyddfa, rydym yn hyblyg ac rydym yn hapus i weithio o’ch cwmpas chi a chwrdd â chi y tu allan i oriau’r swyddfa.

Madoc Street, Llandudno and Morfa Gele, Abergele:

  • Dydd Llun: 8:45am - 5:15pm
  • Dydd Mawrth: 8:45am – 5:15pm
  • Dydd Mercher: 8:45am – 5:15pm
  • Dydd Iau: 8:45am – 5:15pm
  • Dydd Gwener: 8:45am – 4:45pm

Os yw ein swyddfeydd ar gau a bod yna waith atgyweirio sydd angen sylw ar frys, yna ffoniwch ein rhif y tu allan i oriau ar 0300 124 0040. Byddwch yn ymwybodol os gwelwch yn dda y codir ffi galw allan ar gyfer y gwasanaeth hwn.

Anfonwch e-bost:

Hefyd gallwch ddefnyddio’r ffurflen gysylltu isod i holi am ein gwasanaethau neu anfon neges i ni: