Yr Overton
Yr Overton

Yr Overton

Details

Wedi leoli ar ystad delfrydol Parc Aberkinsey yn Rhyl, Cartref pâr 3 gwely, sy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd. Ymhlith y nodweddion uchel mae ystafell fyw ar wahân, prif ystafell wely gydag ystafell ymolchi cegin en-suite a chynllun agored.

Mae’r cartref hwn ar gael ar y cynllun tai fforddiadwy Canolradd. Rhaid i chi fod yn gweithio i wneud cais.

Rhent – £520 PMC

You need to be registered with Tai Teg to apply https://bit.ly/2D4Y3fC

RHENT £ 520

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 2
  • Reception Rooms: 1
  • Location: Anwyl Sales (Parc Aberkinsey), Rhyl, UK

    Make an Enquiry:


      Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Rhagfyr 22, 2020 Yn Ol