Y Powys (Dod yn Fuan)
Y Powys (Dod yn Fuan)

Y Powys (Dod yn Fuan)

Details

Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Parc Aberkinsey, mae’r cartref tair ystafell wely hwn yn darparu lolfa / ardal fwyta hael gyda chegin fodern ar wahân, ac ystafell gotiau i lawr y grisiau.

 

Cymhwyster:

Oedran – rhaid i chi fod dros 18 oed

• Ariannol – Incwm gros blynyddol yr aelwyd rhwng £ 16,000 a £ 45,000
• Incwm – dim ond credyd treth yr ydym yn ei ystyried. Nid ydym yn ystyried buddion fel incwm
• Cyflogaeth – rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth (rhan-amser neu amser llawn ond rhaid iddynt wneud hynny
bod ag incwm o £ 16,000 – £ 45,000 gros y flwyddyn) neu os ydych chi’n prynu gydag arbedion
ac ni allant brynu ar y farchnad agored heb gymorth. (Bydd yn rhaid i chi brofi bod gennych chi
incwm tuag at redeg yr eiddo)
• Fforddiadwy – ni allwch fforddio rhentu ar y farchnad agored a / neu brynu eiddo sydd
yn gweddu i’ch anghenion
• Llety – i fod naill ai’n brynwr tro cyntaf neu os yw’r cartref presennol yn anaddas
ac nid yw’n diwallu anghenion eich teulu
• Cysylltiad Lleol – bydd gofyn i chi fod â chysylltiad lleol â’r ardal rydych chi
dewis byw e.e. byw, gweithio neu gyda theulu, cysylltiad teuluol agos
• Angen – Cartrefi nad yw eu hincwm yn ddigonol i’w galluogi i brynu neu rentu tŷ addas
cartref ar gyfer eu hanghenion ar y farchnad agored

RHENT £ 520

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 2
  • Location: Aberkinsey Park, Rhyl LL18 4FL, UK

    Make an Enquiry:


      Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Ebrill 16, 2020 Yn Ol