Y Dolwen (Rhentu i Berchnogi)
Y Dolwen (Rhentu i Berchnogi)

Y Dolwen (Rhentu i Berchnogi)

Details

Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Park Aberkinsey yn y Rhyl. Mae’r Dolwen yn gartref teulu sydd efo 4 ystafell wely gyda garej.

Yn yr ystafell fyw a’r brif ystafell wely en-suite mae yna ffenestri bae.

Mae’r drysau patio yn arwain o’r ystafell fwyta a’r gegin i’r ardd gefn.

Ystafell ymolchi deuluol, ystafell gotiau i lawr y grisiau, ystafell amlbwrpas, 3 ystafell wely ddwbl ac 1 ystafell wely sengl.

Mae ganddo gardd ffrynt gyda pharcio oddi ar y ffordd.

Mae’r cartref hwn ar gael trwy’r cynllun Rhentu i Berchen, rhaid i chi fod yn gweithio i wneud cais.

Mae angen i chi fod wedi cofrestru gyda Tai Teg i wneud cais https://bit.ly/2D4Y3fC

RHENT £ 800

  • Bedrooms: 4
  • Bathrooms: 2
  • Reception Rooms: 1
  • Location: Anwyl Sales (Parc Aberkinsey), Rhyl, UK

    Make an Enquiry:


      Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Tachwedd 20, 2020 Yn Ol