Y Chester
Y Chester

Y Chester

Details

Wedi ei leoli ar ystad Parc Aberkinsey yn Rhyl. Mae’r Chester yn gartref deniadol, perffaith i deuluoedd. Ymhlith y nodweddion allweddol mae ystafell fwyta cegin cynllun agored ac ystafell wely feistr gydag en-suite, ynghyd ag ystafell gotiau i lawr y grisiau.

Mae’r cartref hwn ar gael ar y cynllun Rhentu i Berchen. Rhaid i chi fod yn gweithio a bod ag incwm huosehold o leiaf £40,000 i wneud cais.

Rhent – £675 PMC

I ymgeisio neu i gofrestru diddordeb, mae rhaid cofrestru gyda Tai Teg – https://taiteg.org.uk/en/

RHENT £ 675

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 2
  • Reception Rooms: 1
  • Location: Anwyl Sales (Parc Aberkinsey), Rhyl, UK

    Make an Enquiry:


      Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Rhagfyr 22, 2020 Yn Ol