London House – LET AGREED
London House – LET AGREED

London House – LET AGREED

Details

Wedi’i lleoli yng nghanol Cerrigydrudion, mae’r fflat dwy ystafell wely hon ar ei newydd wedd yn cynnig llety golau ac eang drwyddi draw. Wedi’i lleoli ar y llawr cyntaf cyfan, mae’r fflat hon yn cynnwys ystafell dderbyn fawr, cegin ar wahân, dwy ystafell wely ddwbl ac ystafell ymolchi gyda chyfleusterau bath a chawod.

Mae holl amwynderau lleol Cerrigydrudion ar garreg y drws.
Betws-y-Coed – 20 munud (mewn car)
Llanrwst – 25 munud (mewn car)
Corwen – 15 munud (mewn car)

Dim ffioedd ymgeisio.

Mae croeso i hawlwyr budd-daliadau wneud cais ar gyfer yr eiddo. Byddwn angen rhent y mis cyntaf o flaen llaw a’r hyn sy’n cyfateb i rent mis fel blaendal ar gyfer yr eiddo.

RHENT £ 450

  • Bedrooms: 2
  • Bathrooms: 1
  • Reception Rooms: 1
  • Location: Cerrigydrudion, Corwen LL21, UK

    Make an Enquiry:


      Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 8, 2021 Yn Ol