Llety wedi gytuno/ 5 River Street, Rhyl
Llety wedi gytuno/ 5 River Street, Rhyl

Llety wedi gytuno/ 5 River Street, Rhyl

Details

Yn arwain o ffordd y neuadd gymunedol a grisiau ar y trydydd llawr, mae’r fflat yn agor i ffordd neuadd fewnol, mae drws sy’n arwain i ffwrdd yn cyflwyno uned gawod i’r ystafell ymolchi. O’r cyntedd mewnol mae’r ail ddrws yn croesawu’r lolfa / ystafell wely a drws arall sy’n arwain at y gegin fawr. Mae’r fflat wedi’i haddurno drwyddi draw.

Mae’r fflat o fewn pellter cerdded i’r siopau, cyfleusterau, trafnidiaeth gyhoeddus ac i bromenâd ochr y môr. Mae’r ffordd yn cynnig parcio oddi ar y ffordd, yn amodol ar argaeledd.

Sylwch y bydd yr eiddo hwn yn cael ei osod ar Denantiaeth Cynhyrfu Sicr a bydd angen i unrhyw ymgeisydd fynd trwy ein gweithdrefn gyfeirio.

Mae croeso i gleientiaid nad ydyn nhw’n gweithio wneud cais. Dim Anifeiliaid Anwes £ 390.

RHENT £ 390

  • Bedrooms: 1
  • Bathrooms: 1
  • Reception Rooms: 1
  • Location: 5 River Street, Rhyl, UK

    Make an Enquiry:


      Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 27, 2020 Yn Ol