Llety wedi gytuno / River Street, Rhyl LET AGREED
Llety wedi gytuno / River Street, Rhyl LET AGREED

Llety wedi gytuno / River Street, Rhyl LET AGREED

Details

Gan arwain o ffordd y neuadd gymunedol, mae’r fflat yn agor i fyny’r lolfa / ystafell wely fawr; gan arwain at ystafell ymolchi sy’n cynnwys uned gawod. Mae’r gegin ar wahân hefyd yn cynnwys lle i fwyta. Mae’r ystafell wely yn cynnwys uned gawod.

Mae’r fflat o fewn pellter cerdded i’r siopau, cyfleusterau, trafnidiaeth gyhoeddus ac i bromenâd ochr y môr. Mae’r ffordd yn cynnig parcio oddi ar y ffordd, yn amodol ar argaeledd.

Sylwch y bydd yr eiddo hwn yn cael ei osod ar Denantiaeth Cynhyrfu Sicr a bydd angen i unrhyw ymgeisydd fynd trwy ein gweithdrefn gyfeirio.

Mae croeso i gleientiaid nad ydyn nhw’n gweithio wneud cais.

Dim Adneuo Anifeiliaid Anwes £390

RHENT £ 390

  • Bedrooms: 1
  • Bathrooms: 1
  • Reception Rooms: 1
  • Location: 4 River Street, Rhyl, UK

    Make an Enquiry:


      Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 27, 2020 Yn Ol