Llety wedi gytuno / 9 Ryeland Street, Shotton
Llety wedi gytuno / 9 Ryeland Street, Shotton

Llety wedi gytuno / 9 Ryeland Street, Shotton

Tu allan 9 Ryeland Street, Shotton

Details

Mae Asiantaeth Osod Haws yn croesawu’r fflat gwely maint da hwn yng nghanol Shotton, Sir y Fflint.

Yn arwain o’r neuadd a rennir a grisiau’r fflat i’r ochr dde fe’ch croesewir i mewn i neuadd fach.
Mae’r ystafell wely / lolfa fawr ym mlaen yr eiddo sy’n ffenestri mawr sy’n goleuo llawer o’r golau i’r eiddo.
Mae’r gegin fawr yn cynnig gwagle ar gyfer peiriant golchi, popty a rhewgell oergell. Mae gan yr ystafell gawod gawod cerdded i mewn a chawod drydan wedi’i ffitio, w / c a sinc.

Daw’r fflat gyda gardd ffrynt wedi’i phalmantu a’i llechi ym mlaen yr eiddo.

Mae biliau Nwy a Dŵr wedi’u cynnwys ar £ 460pcm

RHENT £ 460

  • Bedrooms: 1
  • Bathrooms: 1
  • Reception Rooms: 1
  • Location: 9 Ryeland Street, Shotton, Deeside, UK

    Make an Enquiry:


      Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 27, 2020 Yn Ol