Cae Gors, Goetre Uchaf
Cae Gors, Goetre Uchaf

Cae Gors, Goetre Uchaf

Details

Yn seiliedig ar ystâd Goetre Uchaf ym Mangor. Mae hwn yn fflat eang 2 ystafell wely 3ydd llawr.

 

Rhent – £ 500 PCM

 

Rhaid i chi fod wedi cofrestru gyda Tai Teg i wneud cais:

 

https://taiteg.org.uk/cy/properties/4-cae-gors-penrhosgarnedd-bangor-ll57-2qj-1

RHENT £ 500

  • Bedrooms: 2
  • Bathrooms: 1
  • Reception Rooms: 1
  • Location: Goetre Uchaf, Meinciau Road, Mynyddygarreg, Kidwelly, UK

    Make an Enquiry:


      Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Ionawr 13, 2021 Yn Ol