Bryn Hyfryd – LET AGREED
Bryn Hyfryd – LET AGREED

Bryn Hyfryd – LET AGREED

Details

Lleolir yr eiddo ar gyrion canol pentref Cerrigdrudion sy’n cynnig mynediad hawdd i’r tenantiaid at gyfleusterau lleol hanfodol. Mae swyddfa’r post, archfarchnad, gorsaf betrol, Eglwys, a dewis o gaffis. Mae gwasanaethau cyhoeddus yn cynnwys ysgol, meddygfa a llyfrgell. Mae’r pentref wedi’i leoli ger yr A5 a cheir cysylltiadau gwych â threfi cyfagos.

O’r drws mae grisiau i’r portsh ffrynt lle ceir mynediad i’r t? drwy’r prif ddrws ffrynt yn syth i’r lolfa gyda lle tân agored a grisiau’n arwain at y llawr cyntaf. Mae cyntedd mewnol, drwy ddrws, ac oddi ar y cyntedd i’r dde mae’r gegin gydag unedau wedi eu ffitio’n llawn, ac ystafell ymolchi i’r chwith. Ym mhen draw’r cyntedd mewnol mae drws cefn yn arwain at yr ardd renciog. Mae 3 ystafell wely ar y llawr cyntaf. Caiff y bwthyn ei gynhesu drwy wresogyddion Economy 7.

Mae gwydr dwbl yn ffenestri’r bwthyn a golygfeydd ar draws Cefn Brith.

Nodwch os gwelwch yn dda y bydd yr eiddo hwn yn cael ei osod ar Denantiaeth Byrddaliad Sicr ac y bydd yn ofynnol i unrhyw ymgeisydd fynd drwy ein gweithdrefnau geirda.
Graddfa Sgôr Effeithlonrwydd Ynni a Thystysgrif Perfformiad Ynni (Presennol) = D

RHENT £ 470

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 1
  • Reception Rooms: 1
  • Location: Bryn Hyfryd, Maes Aled, Cerrigydrudion, Corwen, UK

    Make an Enquiry:


      Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 8, 2021 Yn Ol