Eiddo

Rydym yn cynnig tai, modurdai ac unedau masnachol i’w rhentu, gweler ein rhestr o’r eiddo sydd ar gael isod:

LET AGREED – Mostyn Road (Llety wedi ei gytuno)

Fflat llawr cyntaf dwy ystafell wely yn rhan o adeilad traddodiadol wedi’i drawsnewid ac yn cadw nenfydau uchel. Mae’r llety’n […]

RENT PCM £ 495

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location: Mostyn Road, Colwyn Bay, UK

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 8, 2021 Mwy


  Bryn Hyfryd – LET AGREED

  Lleolir yr eiddo ar gyrion canol pentref Cerrigdrudion sy’n cynnig mynediad hawdd i’r tenantiaid at gyfleusterau lleol hanfodol. Mae swyddfa’r […]

  RENT PCM £ 470

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location: Bryn Hyfryd, Maes Aled, Cerrigydrudion, Corwen, UK

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 8, 2021 Mwy


  London House – LET AGREED

  Wedi’i lleoli yng nghanol Cerrigydrudion, mae’r fflat dwy ystafell wely hon ar ei newydd wedd yn cynnig llety golau ac […]

  RENT PCM £ 450

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location: Cerrigydrudion, Corwen LL21, UK

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 8, 2021 Mwy


  Cae Gors, Goetre Uchaf

  Yn seiliedig ar ystâd Goetre Uchaf ym Mangor. Mae hwn yn fflat eang 2 ystafell wely 3ydd llawr.   Rhent […]

  RENT PCM £ 500

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location: Goetre Uchaf, Meinciau Road, Mynyddygarreg, Kidwelly, UK

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Ionawr 13, 2021 Mwy