Cyfarfod y Tîm

Mae ein tîm yn ein swyddfeydd yn Llandudno a Bae Colwyn bob amser yn barod i’ch helpu.

Alex Weaver

Mae Alex yn rheoli’r tîm sy’n darparu ein gwasanaethau asiantaeth gofal tai i landlordiaid. Mae wedi gweithio gyda landlordiaid yn lleol ac yn Ne Cymru am nifer o flynyddoedd. Mae wedi bod yn gweithio o fewn yr asiantaeth ers ei sefydlu 3 blynedd yn ôl.

Lynsey Blackford

Un o’n Trafodwyr o fewn yr asiantaeth yw Lynsey. Mae’n arbenigwraig ar ein gwasanaeth prydles ac yn cynnal archwiliadau iechyd a diogelwch eiddo i landlordiaid. Mae ganddi gyfoeth o brofiad yn sgil gweithio gyda chyfreithwyr ac asiantiaid lleol yn ei swyddi cynharach.

Amy Carpenter

Swyddog Llety o fewn y tîm yw Amy.  Mae ganddi brofiad eang o ran rheoli tenantiaethau ar ôl gwneud hynny am nifer o flynyddoedd. Mae’n rheoli ardal o Fochdre/Llandrillo yn Rhos i Fae Cinmel.