Cyfarfod y Tîm

Mae ein tîm yn ein swyddfeydd yn Abergele bob amser yn barod i’ch helpu.

Alex Weaver

Mae Alex yn rheoli’r tîm sy’n darparu ein gwasanaethau asiantaeth gofal tai i landlordiaid. Mae wedi gweithio gyda landlordiaid yn lleol ac yn Ne Cymru am nifer o flynyddoedd.

Amy Carpenter

Swyddog Llety o fewn y tîm yw Amy.  Mae ganddi brofiad eang o ran rheoli tenantiaethau ar ôl gwneud hynny am nifer o flynyddoedd. Mae’n rheoli ardal o Fochdre/Llandrillo yn Rhos i Fae Cinmel.