Eiddo

Rydym yn cynnig tai, modurdai ac unedau masnachol i’w rhentu, gweler ein rhestr o’r eiddo sydd ar gael isod:

Y Chirk

Yn seiliedig ar ystâd Parc Aberkinsey yn y Rhyl. Cartref pâr 3 gwely, sy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd. Ymhlith y […]

RENT PCM £ 520

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 1
 • Location: Anwyl Sales (Parc Aberkinsey), Rhyl, UK

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 23, 2021 Mwy


  Mostyn Road (Llety wedi ei gytuno)

  Fflat llawr cyntaf dwy ystafell wely yn rhan o adeilad traddodiadol wedi’i drawsnewid ac yn cadw nenfydau uchel. Mae’r llety’n […]

  RENT PCM £ 495

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location: Mostyn Road, Colwyn Bay, UK

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 8, 2021 Mwy


  Bryn Hyfryd

  Lleolir yr eiddo ar gyrion canol pentref Cerrigdrudion sy’n cynnig mynediad hawdd i’r tenantiaid at gyfleusterau lleol hanfodol. Mae swyddfa’r […]

  RENT PCM £ 470

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location: Bryn Hyfryd, Maes Aled, Cerrigydrudion, Corwen, UK

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 8, 2021 Mwy


  London House

  Wedi’i lleoli yng nghanol Cerrigydrudion, mae’r fflat dwy ystafell wely hon ar ei newydd wedd yn cynnig llety golau ac […]

  RENT PCM £ 450

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location: Cerrigydrudion, Corwen LL21, UK

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 8, 2021 Mwy