Y Chirk
Y Chirk

Y Chirk

Details

Yn seiliedig ar ystâd Parc Aberkinsey yn y Rhyl. Cartref pâr 3 gwely, sy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd. Ymhlith y nodweddion allweddol mae ystafell fwyta cegin en-suite a chynllun agored.

Mae’r cartref hwn ar gael ar y cynllun tai fforddiadwy Canolradd. Rhaid i chi fod yn gweithio i wneud cais.

Rhent – £520 PMC

I wneud cais neu gofrestru buddiant, mae angen i chi fod wedi cofrestru gyda Tai Teg – https://taiteg.org.uk/cy/

RHENT £ 520

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 2
  • Reception Rooms: 1
  • Location: Anwyl Sales (Parc Aberkinsey), Rhyl, UK

    Make an Enquiry:


      Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 23, 2021 Yn Ol