Wellington Road, Rhyl
Wellington Road, Rhyl

Details

Croesawa Haws Letting Agency y fflat llawr uchaf, ystafell wely yma yn y Rhyl, wedi ei haddurno ac â llawr newydd wedi ei osod.

Mae cegin newydd yn y fflat, yn ogystal ag ystafell fyw, dwy ystafell wely ac ystafell ymolchi. Mae gwres canolog nwy a ffenestri gwydr dwbl.

Ni chaniateir anifeiliaid anwes, nac ysmygwyr. Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) graddfa C. Mae croeso i gleientiaid di waith wneud cais. Byddai’r fflat yn addas ar gyfer unigolyn neu gwpl.
Wrth fynd i mewn i’r fflat o’r cyntedd cyfunol, a gaiff ei rannu â’r ddwy fflat arall yn yr adeilad, mae’r grisiau yn eich arwain i’r fflat ar y llawr uchaf.
Mae pen y grisiau a chyntedd y fflat yn llawn golau, ac yn eich arwain i bob ystafell yn y fflat. Mae lle yn y gegin newydd i osod peiriant golchi dillad, oergell/rhewgell a phopty. Lleolir yr ystafell wely gyntaf yng nghefn y fflat, gyda golygfeydd o’r mynyddoedd a gardd gymunedol sy’n wynebu i’r de. Mae digonedd o le ar gyfer dodrefn. Lleolir yr ail ystafell wely yn nhu blaen yr adeilad a fyddai’n faint perffaith ar gyfer swyddfa, ystafell hobi neu storfa ychwanegol. Mae’r ystafell fyw hefyd yn nhu blaen yr adeilad gyda lle tân fel nodwedd yn yr ystafell. Mae cawod newydd yn yr ystafell ymolchi, gyda basn golchi dwylo a thoiled.

Noder – mae’r gegin a’r ystafell ymolchi yn cael eu gorffen a bydd lluniau ohonynt yn cael eu hychwanegu yn fuan.

RHENT £ 450

  • Bedrooms: 1
  • Bathrooms: 1
  • Reception Rooms: 1
  • Location: 105 Wellington Road, Rhyl, UK

    Make an Enquiry:


      Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Gorffennaf 12, 2021 Yn Ol