Tŷ pâr 3 ystafell

Tŷ pâr 3 ystafell

Details

Eiddo tair ystafell wely hyfryd mewn ffordd bengaead ym Maes-glas ar gyrion Treffynnon. Mae cysylltiadau cludiant da i mewn i Dreffynnon, Glannau Dyfrdwy, y Fflint, Prestatyn a’r Rhyl, a byddai’n gwneud cartref teuluol grêt!

Yn fras, mae llawr gwaelod yr eiddo yn cynnwys cyntedd, lolfa fawr ym mlaen yr eiddo, ardal fwyta ar wahân gyda chwpwrdd o faint da o dan y grisiau, cegin fodern gyda phopty yn rhan ohoni a lle i roi peiriant golchi. Mae’r grisiau yn y cyntedd yn arwain at ddwy ystafell wely ddwbl ac ystafell wely sengl, ystafell wisgo gyda gris i lawr i’r brif ystafell ymolchi fawr, sy’n cynnwys bath, cawod ar wahân, toiled a sinc.

Mae gan ardd gefn yr eiddo ddwy lefel, yr ardal isaf yn balmantog a’r lefel uchaf yn laswelltog. Yn ogystal, mae llwybr gyda giât ochr ar gyfer cael mynediad i’r ardd gefn. Mae lle parcio ym mlaen yr eiddo yn ogystal â lle parcio ar y ffordd, yn amodol ar argaeledd.

RHENT £ 625

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 1
  • Location: Bala Avenue, Greenfield, Holywell CH8 7HD, UK

    Make an Enquiry:


    Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Yn Ol