Ty 3 Ystafell yn Rhyl (Rhentu i Berchnogi)

Ty 3 Ystafell yn Rhyl (Rhentu i Berchnogi)

Details

Cartref sengl 3 ystafell wely ydi’r Chester gyda dwy ystafell wely dwbl ac ystafell wely sengl arall. Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw, cegin / ystafell fwyta, ystafell gotiau i lawr y grisiau, 3 ystafell wely, en-suite ac ystafell ymolchi deuluol.

I fyny’r grisiau ar y llawr cyntaf mae dwy ystafell wely ddwbl fawr gyda’r brif ystafell wely yn elwa o en-suite gyda nwyddau glanweithiol Safon Delfrydol pen uchel. Mae ystafell wely sengl arall ac ystafell ymolchi deuluol hefyd ar y llawr hwn.

RHENT £ 675

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 2
  • Reception Rooms: 2
  • Location: LL18 4FR, UK

    Make an Enquiry:


    Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Tachwedd 1, 2019 Yn Ol