Ty 3 Ystafell Welu (y Warwick), Abergele (Rhentu i Berchnogi)

Ty 3 Ystafell Welu (y Warwick), Abergele (Rhentu i Berchnogi)

Details

Mae’r cartref 3 ystafell wely hwn sydd newydd ei adeiladu ar ddatblygiad dymunol Bron Y Castell yn Abergele. Mae cynllun agored, deniadol drwyddo draw yn creu ymdeimlad o le – mae’r lolfa’n llifo’n ddi-dor i’r gegin / ystafell fwyta ac allan trwy’r drysau yn Ffrainc, gan ddod â’r tu allan i mewn yn wirioneddol. I fyny’r grisiau fe welwch dair ystafell wely, ystafell ymolchi deuluol lluniaidd ac ystafell ymolchi en-suite i’r meistr.

RHENT £ 695

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 2
  • Reception Rooms: 2
  • Location: LL22 8FN

    Make an Enquiry:


    Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Tachwedd 1, 2019 Yn Ol