Ty 2 Ystafell (The Oakley)

Details

Mae’r cartref 2 ystafell wely hon wedi’i lleoli yn natblygiad Bron y Castell dymunol iawn yn Abergele. Ar y blaen mae ardal lolfa fawr sy’n arwain i mewn i gegin / ystafell fwyta’r cynllun agored, gyda WC lawrlwyf a gwpwrdd storio defnyddiol yng nghanol y cartref. Gellir cael mynediad i’r ardd trwy ddrysau patio dwbl i ymestyn y gofod byw. Mae’r llofft yn cynnwys y prif ystafell wely, yr ail ystafell wely ac ystafell ymolchi a rennir.

(Ar gael ym mis Mehefin 2019)

RHENT £ 450

  • Bedrooms: 2
  • Bathrooms: 1
  • Reception Rooms: 2
  • Location: Abergele LL22 8LJ, UK

    Make an Enquiry:


    Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mawrth 1, 2019 Yn Ol