London House
London House

London House

Details

Wedi’i lleoli yng nghanol Cerrigydrudion, mae’r fflat dwy ystafell wely hon ar ei newydd wedd yn cynnig llety golau ac eang drwyddi draw. Wedi’i lleoli ar y llawr cyntaf cyfan, mae’r fflat hon yn cynnwys ystafell dderbyn fawr, cegin ar wahân, dwy ystafell wely ddwbl ac ystafell ymolchi gyda chyfleusterau bath a chawod.

Mae holl amwynderau lleol Cerrigydrudion ar garreg y drws.
Betws-y-Coed – 20 munud (mewn car)
Llanrwst – 25 munud (mewn car)
Corwen – 15 munud (mewn car)

Dim ffioedd ymgeisio.

Mae croeso i hawlwyr budd-daliadau wneud cais ar gyfer yr eiddo. Byddwn angen rhent y mis cyntaf o flaen llaw a’r hyn sy’n cyfateb i rent mis fel blaendal ar gyfer yr eiddo.

RHENT £ 450

  • Bedrooms: 2
  • Bathrooms: 1
  • Reception Rooms: 1
  • Location: Cerrigydrudion, Corwen LL21, UK

    Make an Enquiry:


      Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 8, 2021 Yn Ol