Lon Taylor, Y Rhyl – LET AGREED
Lon Taylor, Y Rhyl – LET AGREED

Details

Mae Haws Letting Agency yn falch o gyflwyno’r tŷ newydd sbon 4 llofft hwn gyda garej dwbl yn natblygiad poblogaidd Parc Aberkinsey yn y Rhyl.

Mae ystafell astudio, ystafell fyw o faint sylweddol gyda drysau patio yn arwain i’r ardd gefn caeëdig. Gellir defnyddio’r ystafell fwyta hefyd fel ystafell fyw ar wahân. Mae gan y gegin gypyrddau sglein gwyn ac arwynebau gweithio du a gofod ychwanegol gydag ystafell gyfleustodau a lle i beiriant golchi dillad. Mae carped llwyd drwy’r tŷ ar wahân i lawr finyl yn y gegin a’r ystafelloedd ymolchi.

I fyny grisiau mae pedair ystafell wely o faint sylweddol, gyda ystafell gawod moethus yn y brif ystafell wely. Mae swît gwyn gyda gosodion crôm yn yr ystafell ymolchi.

Mae lle i ddau gar barcio ar y dreif ac mae glaswellt yn y gerddi.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod ag incwm sy’n llai na £36,000 y flwyddyn.

Caniateir dau anifail anwes yn yr eiddo.

Ar gael ddiwedd Gorffennaf.

 

RHENT £ 950

  • Bedrooms: 4
  • Bathrooms: 1
  • Reception Rooms: 2
  • Location: Ffordd Aberkinsey, Rhyl LL18 4FB, UK

    Make an Enquiry:


      Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Gorffennaf 12, 2021 Yn Ol