Fflatiau 2 ystafell

Fflatiau 2 ystafell

Details

Mae’r fflatiau dwy ystafell wely hyn wedi’u leoli ar ddatblygiad dymunol iawn Goetre Uchaf ym Mangor.

Am ddim ond £475 y mis mae’r fflatiau hyn 20% yn rhatach na phe byddech chi’n rhentu’n breifat, gan ryddhau’ch arian a enillir ar gyfer morgais yn y dyfodol.

Gyda gosodiadau a ffitiadau modern drwyddi a phrif ystafell wely gydag en-suite mae hwn yn gartref perffaith i weithwyr proffesiynol ifanc neu deuluoedd bach.

GWYBODAETH BWYSIG: Rhaid i chi fod yn gweithio ac yn ennill rhwng £16,000 a £45,000 i wneud cais am y cartref hwn. Gallwch weld y meini prawf cymhwysedd llawn a gwneud cais am y cartrefi hyn ar wefan Tai Teg. Yn syml, chwiliwch am ‘Tai Teg’ ar unrhyw beiriant chwilio.

 

Meini Prawf

 • Oedran – rhaid i chi fod dros 18 mlwydd oed.
 • Ariannol – i gael incwm cartref gros blynyddol rhwng £ 16,000.00 a £ 45,000.00 **
 • Incwm – rydym yn ystyried credyd treth yn unig. Nid ydym yn ystyried budd-daliadau fel incwm.
 • Cyflogaeth:- rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth (rhan amser neu llawn amser ond rhaid bod ag incwm gros y flwyddyn o £16,000 – £45,000) neu os yn prynu, efo cynilion ac yn methu prynu ar y farchnad agored heb gymorth. (bydd rhaid fod gennych incwm i gynnal yr eiddo).
 • Fforddiadwy – ni allwch fforddio i rentu ar y farchnad agored a/neu brynu eiddo sy’n addas i’ch anghenion.
 • Llety – i fod naill ai’n brynwr tro cyntaf neu os yw’r cartref presennol yn anaddas a ddim yn cwrdd ag anghenion eich teulu e.e.
  • oherwydd maint teulu
  • fforddiadwyedd
  • anghenion penodol neu
  • mewn angen oherwydd tor perthynas.
 • Cysylltiad Lleol :- bydd rhaid i chi fod â chysylltiad lleol â’r ardal rydych yn dewis byw ynddi e.e. yn byw, gweithio neu gyda theulu , cysylltiad teuluol agos.
 • Eithriad– Personél Gwasanaeth – rydym yn ystyried ceisiadau hyd yn oed os yw’r `Service Personnel’ ar incwm `zero’ – ond rhaid cael cysylltiad lleol fel a nodir uchod.

RHENT £ 475

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 2
 • Location: Bangor, Gwynedd LL57, UK

  Make an Enquiry:


  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Awst 21, 2019 Yn Ol