Fflatiau 2 ystafell

Fflatiau 2 ystafell

Details

Mae’r fflatiau dwy ystafell wely hyn wedi’u leoli ar ddatblygiad dymunol iawn Goetre Uchaf ym Mangor.

Am ddim ond £475 y mis mae’r fflatiau hyn 20% yn rhatach na phe byddech chi’n rhentu’n breifat, gan ryddhau’ch arian a enillir ar gyfer morgais yn y dyfodol.

Gyda gosodiadau a ffitiadau modern drwyddi a phrif ystafell wely gydag en-suite mae hwn yn gartref perffaith i weithwyr proffesiynol ifanc neu deuluoedd bach.

GWYBODAETH BWYSIG: Rhaid i chi fod yn gweithio ac yn ennill rhwng £16,000 a £45,000 i wneud cais am y cartref hwn. Gallwch weld y meini prawf cymhwysedd llawn a gwneud cais am y cartrefi hyn ar wefan Tai Teg. Yn syml, chwiliwch am ‘Tai Teg’ ar unrhyw beiriant chwilio.

RHENT £ 475

  • Bedrooms: 2
  • Bathrooms: 2
  • Location: Bangor, Gwynedd LL57, UK

    Make an Enquiry:


    Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Awst 21, 2019 Yn Ol