Fflat 2 ystafell

Fflat 2 ystafell

Details

Yn gryno, mae’r eiddo dwy ystafell wely yn cynnwys lolfa helaeth, cegin gyda bwlch ar gyfer peiriant golchi, toiled a sinc i lawr grisiau, grisiau ir llawr cyntaf, prif ystafell wely, ystafell wely ddwbl o faint da ac ystafell ymolchi deuluol.

Mae gan yr eiddo wres canolog nwy a gwydr dwbl drwyddo, gardd ffrynt hawdd ei chynnal gardd lawnt fawr i?r cefn a lle parcio ar y ffordd, os oes lleoedd ar gael.

Lleolwyd yn agos at amwynderau lleol, fel Archfarchnad Asda ac ysgolion lleol. Mae?r eiddo hefyd mewn lleoliad delfrydol ar gyfer mynediad rhwydd i lwybrau cymudwr, fel yr A55 a Thraffyrdd yr M56/53.

RHENT £ 575

  • Bedrooms: 2
  • Bathrooms: 2
  • Location: Kingsley Road, Garden City, Deeside CH5 2JA, UK

    Make an Enquiry:


    Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Yn Ol