Mae’r fflat un ystafell wely wedi’i leoli mewn lleoliad canolog cyfleus yn agos at amwynderau canol y dref a phromenâd glan y môr. Ceir mynediad i’r fflat drwy ddrws a rennir i’r adeilad ac i’r cyntedd cymunedol ac yna drwy ddrws preifat i’r fflat.

Mae’r fflat wedi’i ailaddurno ac yn cynnwys cegin a lolfa agored. Mae’r gegin yn cynnwys popty a hob, oergell a rhewgell o dan y cownter a gofod ar gyfer peiriant golchi. Mae’r ystafell wely gyda chawod yn cynnig ystafell ymolchi ar wahân gyda thoiled a sinc. Mae gan yr eiddo system stôr-wresogydd a gwydr dwbl. Mae lle parcio oddi ar y ffordd yn yr eiddo, yn ddibynnol ar argaeledd.

Dim ffioedd ymgeisio. Sylwer y bydd yr eiddo hwn yn cael ei osod ar Denantiaeth Byrddaliad Sicr ac y bydd unrhyw ymgeisydd angen mynd drwy ein trefn geirda. Graddfa Sgôr Effeithlonrwydd Ynni a Thystysgrif Perfformiad Ynni (Presennol) = E