Fflat 1 ystafell

Fflat 1 ystafell

Details

Mae Asiantaeth Gosod HAWS yn falch o gynnig rhandy un ystafell wely ar y llawr cyntaf yn nhref arfordirol boblogaidd, Llandrillo-yn-Rhos.

Mae’r rhandy wedi’i leoli gyferbyn â’r promenâd, gyda mynedfa gymunedol, grisiau’n arwain at y rhandy un ystafell wely bendigedig hwn, sy’n cynnwys: drws i’r cyntedd gyda ffôn mynediad; lolfa o faint da, cegin yn y dull gwledig gyda phopty a hob trydan, un ystafell wely ddwbl gyda gwresogydd trydan ac ystafell gawod wedi’i theilsio sy’n cynnwys cawod trydan a thoiled. Mae’r rhandy yn cynnwys dodrefn a nwyddau gwynion a roddwyd fel rhodd.

Mae’r rhandy yn elwa o ffenestri gwydr dwbl a gwres trydan. Mae lle parcio wedi’i ddyrannu i gefn yr adeilad.

RHENT £ 525

  • Bedrooms: 1
  • Bathrooms: 1
  • Location: Cayley Promenade, Rhos on Sea, Conwy (County of), LL28

    Make an Enquiry:


    Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Yn Ol