Fflat 1 ystafell

Fflat 1 ystafell

Details

Fflat ail lawr wedi’i ail-addurno’n ddiweddar yn ffurfio rhan o dŷ pâr Fictoraidd mawr wedi’i drawsnewid.

Mae’r llety yn elwa o wydr dwbl a gwres storio trydan ac mae’n cynnwys cyntedd a grisiau cymunedol, neuadd dderbynfa breifat, ystafell ymolchi fawr gyda bath, W.C a basn ymolchi pedestal, cegin, Lolfa ac ystafell wely ddwbl.

Mae’r eiddo mewn lleoliad cyfleus o fewn pellter cerdded i ganol tref Bae Colwyn. Mae’r ardal yn darparu amrywiaeth eang o siopau, banciau a chaffis, yn ogystal â Chanolfan Siopa Bay View, Swyddfa’r Post a Theatr / Sinema. Mae cyfleusterau cyhoeddus yn cynnwys ysgolion ar gyfer pob oedran, cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus da (bws a thrên) a mynediad hawdd i Wibffordd yr A55 yng Nghyffyrdd 20 a 22.

RHENT £ 395

  • Bedrooms: 1
  • Location: Mostyn Road, Colwyn Bay, UK

    Make an Enquiry:


    Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Yn Ol