Fflatiau 2 Ystafell Welu, Llandudno

Fflatiau 2 Ystafell Welu, Llandudno

Details

Mae'r fflatiau 2 ystafell wely hyn wedi'u lleoli'n ganolog yn Llandudno 
dymunol. Mae'r fflatiau'n gwneud defnydd gwych o le, gyda'u dwy ystafell
wely yn ei gwneud hi'n ddelfrydol ar gyfer cyplau neu deuluoedd ifanc.

A ydw i’n gymwys i wneud cais?

Dyma’r meini prawf sy’n rhaid I chi eu cwrdd er mwyn cael eich ystyried I fod ar y gofrestr?

Meini Prawf

 • Oedran – rhaid i chi fod dros 18 mlwydd oed.
 • Ariannol – i gael incwm cartref gros blynyddol rhwng £ 16,000.00 a £ 45,000.00 **
 • Incwm – rydym yn ystyried credyd treth yn unig. Nid ydym yn ystyried budd-daliadau fel incwm.
 • Cyflogaeth:- rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth (rhan amser neu llawn amser ond rhaid bod ag incwm gros y flwyddyn o £16,000 – £45,000) neu os yn prynu, efo cynilion ac yn methu prynu ar y farchnad agored heb gymorth. (bydd rhaid fod gennych incwm i gynnal yr eiddo).
 • Fforddiadwy – ni allwch fforddio i rentu ar y farchnad agored a/neu brynu eiddo sy’n addas i’ch anghenion.
 • Llety – i fod naill ai’n brynwr tro cyntaf neu os yw’r cartref presennol yn anaddas a ddim yn cwrdd ag anghenion eich teulu e.e.
  • oherwydd maint teulu
  • fforddiadwyedd
  • anghenion penodol neu
  • mewn angen oherwydd tor perthynas.
 • Cysylltiad Lleol :- bydd rhaid i chi fod â chysylltiad lleol â’r ardal rydych yn dewis byw ynddi e.e. yn byw, gweithio neu gyda theulu , cysylltiad teuluol agos.
 • Eithriad– Personél Gwasanaeth – rydym yn ystyried ceisiadau hyd yn oed os yw’r `Service Personnel’ ar incwm `zero’ – ond rhaid cael cysylltiad lleol fel a nodir uchod.

RHENT £ 500

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 2
 • Location: Gloddaeth Street, Llandudno, UK

  Make an Enquiry:


  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Tachwedd 1, 2019 Yn Ol