Eiddo

Rydym yn cynnig tai, modurdai ac unedau masnachol i’w rhentu, gweler ein rhestr o’r eiddo sydd ar gael isod:

Fflat 2 ystafell

Mae’r fflat dwy ystafell wely hwn o fewn pellter cerdded i ganol y dref a’r orsaf drên. Mae ar y […]

RENT PCM £ 450

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Location: Flat 2, Abergele Road, Colwyn Bay, LL29

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Mwy


  Fflat Stiwdio

  Mae’r fflat llawr uchaf hwn ar gael i’w rentu ym mhen Gorllewinol Bae Colwyn; sydd o fewn pellter cerdded o […]

  RENT PCM £ 365

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location: Egerton Road, Colwyn Bay, Conwy, UK

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mawrth 11, 2019 Mwy


  Fflat 1 ystafell

  Mae’r fflat un ystafell wely wedi’i leoli mewn lleoliad canolog cyfleus yn agos at amwynderau canol y dref a phromenâd […]

  RENT PCM £ 390

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location: East Parade, Rhyl, Denbighshire LL18 3AG, UK

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mawrth 11, 2019 Mwy


  Fflat 2 ystafell

  Mae’r fflat un ystafell wely wedi’i leoli mewn lleoliad canolog cyfleus yn agos at amwynderau canol y dref a phromenâd […]

  RENT PCM £ 390

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location: East Parade, Rhyl, Denbighshire LL18 3AG, UK

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mawrth 11, 2019 Mwy