Eiddo

Rydym yn cynnig tai, modurdai ac unedau masnachol i’w rhentu, gweler ein rhestr o’r eiddo sydd ar gael isod:

Fflat 2 ystafell

Yn gryno, mae’r eiddo dwy ystafell wely yn cynnwys lolfa helaeth, cegin gyda bwlch ar gyfer peiriant golchi, toiled a […]

RENT PCM £ 575

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 2
 • Location: Kingsley Road, Garden City, Deeside CH5 2JA, UK

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Mwy


  Fflat 1 ystafell

  Mae Asiantaeth Gosod HAWS yn falch o gynnig rhandy un ystafell wely ar y llawr cyntaf yn nhref arfordirol boblogaidd, […]

  RENT PCM £ 525

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Location: Cayley Promenade, Rhos on Sea, Conwy (County of), LL28

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Mwy


  Tŷ pâr 3 ystafell

  Eiddo tair ystafell wely hyfryd mewn ffordd bengaead ym Maes-glas ar gyrion Treffynnon. Mae cysylltiadau cludiant da i mewn i […]

  RENT PCM £ 625

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 1
 • Location: Bala Avenue, Greenfield, Holywell CH8 7HD, UK

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Mwy


  Fflat 1 ystafell

  Fflat ail lawr wedi’i ail-addurno’n ddiweddar yn ffurfio rhan o dŷ pâr Fictoraidd mawr wedi’i drawsnewid. Mae’r llety yn elwa […]

  RENT PCM £ 395

 • Bedrooms: 1
 • Location: Mostyn Road, Colwyn Bay, UK

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Mwy