Eiddo

Rydym yn cynnig tai, modurdai ac unedau masnachol i’w rhentu, gweler ein rhestr o’r eiddo sydd ar gael isod:

Fflatiau 2 Ystafell Welu, Llandudno

Mae’r fflatiau 2 ystafell wely hyn wedi’u lleoli’n ganolog yn Llandudno dymunol. Mae’r fflatiau’n gwneud defnydd gwych o le, gyda’u […]

RENT PCM £ 500

  • Bedrooms: 2
  • Bathrooms: 1
  • Reception Rooms: 2
  • Location: Gloddaeth Street, Llandudno, UK

    Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Tachwedd 1, 2019 Mwy