Preswyl

Fflatiau 1 ystafell i rentu yn West End, Bae Colwyn :

BYDD CEISIADAU AM YR EIDDO HON YN CAU: 20.05.20 AT 23:45

Ymgeisiwch trwy Tai Teg: https://taiteg.org.uk/en/properties/2-bedroom-apartment-abergele-road-west-end-colwyn-bay

Fflatiau 2 ystafell i rentu yn West End, Bae Colwyn :

BYDD CEISIADAU AM YR EIDDO HON YN CAU: 20.05.20 AT 23:45

Ymgeisiwch trwy Tai Teg: https://taiteg.org.uk/en/properties/2-bedroom-apartment-abergele-road-west-end-colwyn-bay

Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Parc Aberkinsey, mae’r cartref tair ystafell wely hwn yn darparu lolfa / ardal fwyta hael gyda chegin fodern ar wahân, ac ystafell gotiau i lawr y grisiau.

 

Cymhwyster:

Oedran – rhaid i chi fod dros 18 oed

• Ariannol – Incwm gros blynyddol yr aelwyd rhwng £ 16,000 a £ 45,000
• Incwm – dim ond credyd treth yr ydym yn ei ystyried. Nid ydym yn ystyried buddion fel incwm
• Cyflogaeth – rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth (rhan-amser neu amser llawn ond rhaid iddynt wneud hynny
bod ag incwm o £ 16,000 – £ 45,000 gros y flwyddyn) neu os ydych chi’n prynu gydag arbedion
ac ni allant brynu ar y farchnad agored heb gymorth. (Bydd yn rhaid i chi brofi bod gennych chi
incwm tuag at redeg yr eiddo)
• Fforddiadwy – ni allwch fforddio rhentu ar y farchnad agored a / neu brynu eiddo sydd
yn gweddu i’ch anghenion
• Llety – i fod naill ai’n brynwr tro cyntaf neu os yw’r cartref presennol yn anaddas
ac nid yw’n diwallu anghenion eich teulu
• Cysylltiad Lleol – bydd gofyn i chi fod â chysylltiad lleol â’r ardal rydych chi
dewis byw e.e. byw, gweithio neu gyda theulu, cysylltiad teuluol agos
• Angen – Cartrefi nad yw eu hincwm yn ddigonol i’w galluogi i brynu neu rentu tŷ addas
cartref ar gyfer eu hanghenion ar y farchnad agored

Tŷ ar wahân 3 ystafell wely Rhentu i Berchnogi yw y Chester, ar ddatblygiad Parc Aberkinsey yn y Rhyl gyda dwy ystafell ddwbl ac un ystafell sengl. Mae gan yr eiddo hwn ystafell fyw, cegin / ystafell fwyta, ystafell gotiau i lawr y grisiau, ystafell molchi wedi ei deilio ac en-suite. Bydd ceisiadau yn fyw ar wefan Tai Teg yn fuan.

 

 • Gwres canolog nwy
 • Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC
 • Mae’r eiddo hwn yn cael ei gynnig gyda charpedi a lloriau drwyddo draw.
 • Gerddi yn y tu blaen a’r cefn
 • Gyrrwch ffordd ar gyfer parcio oddi ar y ffordd

 

– Rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth ac yn ennill dros £36, 000 y flwyddyn a pheidio â chael blaendal digonol i’w galluogi i gael mynediad at forgais.

– Byddwch chi’n cael cyfle i brynu’r cartref rydych chi’n ei rentu a gallwch chi godi cyfandaliad tuag at flaendal morgais wrth rentu’r cartref

– Byddwch yn rhentu’r cartref i ddechrau ac yn gallu derbyn 25% o’r rhent a dalwyd dros gyfnod y denantiaeth a 50% o’r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os o gwbl) yn ystod y cyfnod yr ydych wedi rhentu’r eiddo i’w ddefnyddio fel blaendal tuag at brynu’r eiddo.

– Mae eich cytundeb Rhentu i Berchnogaeth – Cymru yn para hyd at 5 mlynedd, gallwch wneud cais i brynu’ch cartref ar unrhyw adeg rhwng diwedd yr 2il flwyddyn a diwedd y cytundeb.

Mae'r fflatiau 2 ystafell wely hyn wedi'u lleoli'n ganolog yn Llandudno 
dymunol. Mae'r fflatiau'n gwneud defnydd gwych o le, gyda'u dwy ystafell
wely yn ei gwneud hi'n ddelfrydol ar gyfer cyplau neu deuluoedd ifanc.

A ydw i’n gymwys i wneud cais?

Dyma’r meini prawf sy’n rhaid I chi eu cwrdd er mwyn cael eich ystyried I fod ar y gofrestr?

Meini Prawf

 • Oedran – rhaid i chi fod dros 18 mlwydd oed.
 • Ariannol – i gael incwm cartref gros blynyddol rhwng £ 16,000.00 a £ 45,000.00 **
 • Incwm – rydym yn ystyried credyd treth yn unig. Nid ydym yn ystyried budd-daliadau fel incwm.
 • Cyflogaeth:- rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth (rhan amser neu llawn amser ond rhaid bod ag incwm gros y flwyddyn o £16,000 – £45,000) neu os yn prynu, efo cynilion ac yn methu prynu ar y farchnad agored heb gymorth. (bydd rhaid fod gennych incwm i gynnal yr eiddo).
 • Fforddiadwy – ni allwch fforddio i rentu ar y farchnad agored a/neu brynu eiddo sy’n addas i’ch anghenion.
 • Llety – i fod naill ai’n brynwr tro cyntaf neu os yw’r cartref presennol yn anaddas a ddim yn cwrdd ag anghenion eich teulu e.e.
  • oherwydd maint teulu
  • fforddiadwyedd
  • anghenion penodol neu
  • mewn angen oherwydd tor perthynas.
 • Cysylltiad Lleol :- bydd rhaid i chi fod â chysylltiad lleol â’r ardal rydych yn dewis byw ynddi e.e. yn byw, gweithio neu gyda theulu , cysylltiad teuluol agos.
 • Eithriad– Personél Gwasanaeth – rydym yn ystyried ceisiadau hyd yn oed os yw’r `Service Personnel’ ar incwm `zero’ – ond rhaid cael cysylltiad lleol fel a nodir uchod.

Fflatiau 1 ystafell (Bae Colwyn)

Fflatiau 1 ystafell i rentu yn West End, Bae Colwyn : BYDD CEISIADAU AM YR EIDDO HON YN CAU: 20.05.20 […]

RENT PCM £ 400

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 0
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 11, 2020 Mwy  Fflatiau 2 ystafell (Bae Colwyn)

  Fflatiau 2 ystafell i rentu yn West End, Bae Colwyn : BYDD CEISIADAU AM YR EIDDO HON YN CAU: 20.05.20 […]

  RENT PCM £ 450

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 0
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 11, 2020 Mwy  Y Powys (Dod yn Fuan)

  Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Parc Aberkinsey, mae’r cartref tair ystafell wely hwn yn darparu lolfa / ardal fwyta hael […]

  RENT PCM £ 520

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 0
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Ebrill 16, 2020 Mwy  Y Chester (Rhentu i Berchnogi)

  Tŷ ar wahân 3 ystafell wely Rhentu i Berchnogi yw y Chester, ar ddatblygiad Parc Aberkinsey yn y Rhyl gyda […]

  RENT PCM £ 675

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms:
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Ebrill 15, 2020 Mwy  Fflatiau 2 Ystafell Welu, Llandudno

  Mae’r fflatiau 2 ystafell wely hyn wedi’u lleoli’n ganolog yn Llandudno dymunol. Mae’r fflatiau’n gwneud defnydd gwych o le, gyda’u […]

  RENT PCM £ 500

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 2
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Tachwedd 1, 2019 Mwy