Mae’r fflat llawr uchaf hwn ar gael i’w rentu ym mhen Gorllewinol Bae Colwyn; sydd o fewn pellter cerdded o Dref Bae Colwyn a’r Promenâd. Mae’r fflat un ystafell wely hwn yn rhan o adeilad traddodiadol wedi ei drosi gan gadw ei nenfydau uchel.

Mae’r llety’n cynnwys ardaloedd cymunedol ar eu newydd gwedd sy’n arwain at risiau gyda charped arnynt. Mae’r fflat un ystafell wely yn cynnwys parlwr bach, cegin/ystafell wely/lolfa sydd wedi’i haddurno’n ddiweddar, ac ystafell ymolchi â chawod, toiled a sinc. Yn ychwanegol at hynny, mae’r llety’n elwa o wydr dwbl, gwresogyddion wal trydanol a pharcio oddi ar y stryd, yn amodol ar argaeledd.