Preswyl

Fflatiau 2 Ystafell Welu, Llandudno

Mae’r fflatiau 2 ystafell wely hyn wedi’u lleoli’n ganolog yn Llandudno dymunol. Mae’r fflatiau’n gwneud defnydd gwych o le, gyda’u […]

RENT PCM £ 500

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 2
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Tachwedd 1, 2019 Mwy  Fflatiau 2 ystafell wely

  Dod yn fuan Amrywiaeth o fflatiau 1 a 2 ystafell wely yn ardal West End ym Mae Colwyn. Mi fydd […]

  RENT PCM £ 450

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Medi 11, 2019 Mwy  Fflatiau 1 ystafell wely

  Dod yn fuan Amrywiaeth o fflatiau 1 a 2 ystafell wely yn ardal West End ym Mae Colwyn. Mi fydd […]

  RENT PCM £ 400

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Medi 11, 2019 Mwy  Fflatiau 2 ystafell

  Mae’r fflatiau dwy ystafell wely hyn wedi’u leoli ar ddatblygiad dymunol iawn Goetre Uchaf ym Mangor. Am ddim ond £475 […]

  RENT PCM £ 475

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 0
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Awst 21, 2019 Mwy  Fflat 2 ystafell

  Yn gryno, mae’r eiddo dwy ystafell wely yn cynnwys lolfa helaeth, cegin gyda bwlch ar gyfer peiriant golchi, toiled a […]

  RENT PCM £ 575

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms:
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Mwy  Fflat 1 ystafell

  Mae Asiantaeth Gosod HAWS yn falch o gynnig rhandy un ystafell wely ar y llawr cyntaf yn nhref arfordirol boblogaidd, […]

  RENT PCM £ 525

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms:
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Mwy  Tŷ pâr 3 ystafell

  Eiddo tair ystafell wely hyfryd mewn ffordd bengaead ym Maes-glas ar gyrion Treffynnon. Mae cysylltiadau cludiant da i mewn i […]

  RENT PCM £ 625

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms:
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Mwy  Fflat 1 ystafell

  Fflat ail lawr wedi’i ail-addurno’n ddiweddar yn ffurfio rhan o dŷ pâr Fictoraidd mawr wedi’i drawsnewid. Mae’r llety yn elwa […]

  RENT PCM £ 395

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 0
 • Reception Rooms:
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Mwy  Fflat 2 ystafell

  Mae’r fflat dwy ystafell wely hwn o fewn pellter cerdded i ganol y dref a’r orsaf drên. Mae ar y […]

  RENT PCM £ 450

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 0
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Mwy  Fflat Stiwdio

  Mae’r fflat llawr uchaf hwn ar gael i’w rentu ym mhen Gorllewinol Bae Colwyn; sydd o fewn pellter cerdded o […]

  RENT PCM £ 365

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mawrth 11, 2019 Mwy  Fflat 1 ystafell

  Mae’r fflat un ystafell wely wedi’i leoli mewn lleoliad canolog cyfleus yn agos at amwynderau canol y dref a phromenâd […]

  RENT PCM £ 390

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mawrth 11, 2019 Mwy  Fflat 2 ystafell

  Mae’r fflat un ystafell wely wedi’i leoli mewn lleoliad canolog cyfleus yn agos at amwynderau canol y dref a phromenâd […]

  RENT PCM £ 390

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mawrth 11, 2019 Mwy  3 Ystafell, Abergele (Rhentu i Berchnogi)

  Tŷ pâr tair llofft hyfryd. Mae’r Banbury yn defnyddio gofod yn dda, gyda thair llofft yn gwneud yn ddelfrydol ar […]

  RENT PCM £ 750

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: -2
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 25, 2019 Mwy  Fflatiau 2 Ystafell (DOD YN FUAN)

  Mae’r fflat 2 ystafell wely hon wedi’i hadeiladu o’r newydd a’i leoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor. Mae […]

  RENT PCM £ 475

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 10
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 25, 2019 Mwy  Tŷ 3 Ystafell Wely (The Evesham 3)

  Mae’r tŷ canol-teras 3 ystafell wely wedi’i hadeiladu o’r newydd a’i leoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor. Mae’r […]

  RENT PCM £ 620

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 25, 2019 Mwy  Ty 2 Ystafell (The Evesham)

  Mae’r tŷ canol-deras 2 ystafell wely wedi’i hadeiladu o’r newydd a’i leoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor. Mae’r […]

  RENT PCM £ 580

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 3
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 25, 2019 Mwy  Ty 2 Ystafell (The Avon)

  Mae’r Avon yn ddarlun o symlrwydd, gan ddarparu popeth sydd ei angen arnoch mewn cartref dwy ystafell wely, heb wastraffu […]

  RENT PCM £ 560

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 25, 2019 Mwy  Ty 3 Ystafell (The Stour)

  Mae’r Stour yn gartref ardderchog o ansawdd a chymeriad. Tŷ tair ystafell wely gyda lolfa ar wahân ac ystafell clustiau […]

  RENT PCM £ 650

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 25, 2019 Mwy