Preswyl

Cartref 3 ystafell, Maes Derw – LET AGREED

Mae Asiantaeth Lletu Haws yn croesawu’r cartref teuluol tair ystafell wely helaeth hwn yn nhref boblogaidd Cyffordd Llandudno. Mae’r eiddo’n […]

RENT PCM £ 675

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 0
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mehefin 29, 2021 Mwy  Y Chirk

  Yn seiliedig ar ystâd Parc Aberkinsey yn y Rhyl. Cartref pâr 3 gwely, sy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd. Ymhlith y […]

  RENT PCM £ 520

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 23, 2021 Mwy  LET AGREED – Mostyn Road (Llety wedi ei gytuno)

  Fflat llawr cyntaf dwy ystafell wely yn rhan o adeilad traddodiadol wedi’i drawsnewid ac yn cadw nenfydau uchel. Mae’r llety’n […]

  RENT PCM £ 495

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 8, 2021 Mwy  Bryn Hyfryd – LET AGREED

  Lleolir yr eiddo ar gyrion canol pentref Cerrigdrudion sy’n cynnig mynediad hawdd i’r tenantiaid at gyfleusterau lleol hanfodol. Mae swyddfa’r […]

  RENT PCM £ 470

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 8, 2021 Mwy  London House – LET AGREED

  Wedi’i lleoli yng nghanol Cerrigydrudion, mae’r fflat dwy ystafell wely hon ar ei newydd wedd yn cynnig llety golau ac […]

  RENT PCM £ 450

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 8, 2021 Mwy  Cae Gors, Goetre Uchaf

  Yn seiliedig ar ystâd Goetre Uchaf ym Mangor. Mae hwn yn fflat eang 2 ystafell wely 3ydd llawr.   Rhent […]

  RENT PCM £ 500

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Ionawr 13, 2021 Mwy  Yr Penley

  Wedi ei leoli ar ystad Parc Aberkinsey yn y Rhyl. Cartref pâr 3 gwely, sy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd. Ymhlith y […]

  RENT PCM £ 520

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Rhagfyr 22, 2020 Mwy  Y Chester

  Wedi ei leoli ar ystad Parc Aberkinsey yn Rhyl. Mae’r Chester yn gartref deniadol, perffaith i deuluoedd. Ymhlith y nodweddion […]

  RENT PCM £ 675

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Rhagfyr 22, 2020 Mwy  Yr Overton

  Wedi leoli ar ystad delfrydol Parc Aberkinsey yn Rhyl, Cartref pâr 3 gwely, sy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd. Ymhlith y nodweddion […]

  RENT PCM £ 520

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Rhagfyr 22, 2020 Mwy  Y Betws

  Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Park Aberkinsey yn y Rhyl, mae’r Betws yn gartref teuluol sengl â dwy ystafell wely […]

  RENT PCM £ 900

 • Bedrooms: 4
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Rhagfyr 22, 2020 Mwy  Y Dolwen (Rhentu i Berchnogi)

  Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Park Aberkinsey yn y Rhyl. Mae’r Dolwen yn gartref teulu sydd efo 4 ystafell wely […]

  RENT PCM £ 800

 • Bedrooms: 4
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Tachwedd 20, 2020 Mwy  Fairview (hwyr yn 2021)

  Ar hyn o bryd mae Cartrefi Conwy ar y gweill ar ddatblygiad newydd yn hen safle Fairview Inn yn Llanddulas. […]

  RENT PCM £ 400

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Tachwedd 6, 2020 Mwy  Llety wedi gytuno/ 5 River Street, Rhyl

  Yn arwain o ffordd y neuadd gymunedol a grisiau ar y trydydd llawr, mae’r fflat yn agor i ffordd neuadd […]

  RENT PCM £ 390

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 27, 2020 Mwy  Llety wedi gytuno / River Street, Rhyl LET AGREED

  Gan arwain o ffordd y neuadd gymunedol, mae’r fflat yn agor i fyny’r lolfa / ystafell wely fawr; gan arwain […]

  RENT PCM £ 390

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 27, 2020 Mwy  Llety wedi gytuno / 8 Ryeland Street, Shotton

  Tu allan 9 Ryeland Street, Shotton

  Rydym yn croesawu’r eiddo wedi’i addasu hwn sy’n cynnig dwy ystafell wely a lle gwych y tu mewn a’r tu […]

  RENT PCM £ 660

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 27, 2020 Mwy  Llety wedi gytuno / 11 Princes Street, Rhyl

  Tu allan i 11 Princes Street, Rhyl

  Mae Asiantaeth Osod Haws yn croesawu bod y fflat dwy ystafell wely hon wedi’i lleoli mewn lleoliad canolog cyfleus yn […]

  RENT PCM £ 490

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 27, 2020 Mwy  Llety wedi gytuno / 10 Ryeland Street, Shotton

  Tu allan 9 Ryeland Street, Shotton

  Yn arwain o’r neuadd a rennir a grisiau’r fflat i’r ochr dde fe’ch croesewir i mewn i neuadd fach. Mae’r […]

  RENT PCM £ 460

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 27, 2020 Mwy  Llety wedi gytuno / 9 Ryeland Street, Shotton

  Tu allan 9 Ryeland Street, Shotton

  Mae Asiantaeth Osod Haws yn croesawu’r fflat gwely maint da hwn yng nghanol Shotton, Sir y Fflint. Yn arwain o’r […]

  RENT PCM £ 460

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 27, 2020 Mwy  Llety wedi gytuno / 3 Warren Road, Rhyl – LET AGREED

  Tu mewn i 3 Warren Road

  https://www.rightmove.co.uk/properties/93993851#/ Gan arwain o ffordd y neuadd gymunedol a’r grisiau, mae’r fflat yn agor i fyny i mewn i neuadd […]

  RENT PCM £ 390

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 27, 2020 Mwy  Henllan Street, Denbigh, Denbighshire, LL16

  Mae Haws Letting Agency yn croesawu’r eiddo dwy ystafell wely swynol hwn yn Ninbych sy’n agos at amwynderau lleol canol […]

  RENT PCM £ 475

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 9, 2020 Mwy  Ryeland Street, Deeside, CH5

  Mae Haws Letting Agency yn croesawu’r byngalo un ystafell wely hyfryd hwn yn Shotton. Mae’r byngalo yn peryglu ramp i […]

  RENT PCM £ 500

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 9, 2020 Mwy  Chester Road East, Deeside, CH5

  Mae Haws Letting Agency yn croesawu’r eiddo gwych hwn yn Shotton. Mae’r eiddo’n cynnig cysylltiadau rhwydweithio gwych trwy Orsaf Drenau […]

  RENT PCM £ 410

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 9, 2020 Mwy  Lon Crecrist, Treaddur Bay

  Eiddo ar ffurf rhandy gyda llety wedi’i drefnu dros un llawr (lefel gwaelod). Mae’r eiddo wedi’i addurno’n niwtral ac mae’n […]

  RENT PCM £ 410

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 9, 2020 Mwy  Y Abersoch (Rhentu i Berchnogi)

  Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Park Aberkinsey yn y Rhyl, mae’r Abersoch yn gartref eang 4 ystafell wely, sy’n berffaith […]

  RENT PCM £ 850

 • Bedrooms: 4
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 6, 2020 Mwy  Y Porthmadog (Rhentu i Berchnogi)

  Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Park Aberkinsey yn y Rhyl, mae’r Porthmadog yn gartref modern 3 ystafell wely sy’n berffaith […]

  RENT PCM £ 800

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Hydref 6, 2020 Mwy  Y Powys (Dod yn Fuan)

  Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Parc Aberkinsey, mae’r cartref tair ystafell wely hwn yn darparu lolfa / ardal fwyta hael […]

  RENT PCM £ 520

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 0
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Ebrill 16, 2020 Mwy